منوی سایت
آمار بازدید
بازديد امروز : 71
بازديد دیروز : 29
بازديد این ماه : 220
آمار کل : 117546
  Print
عکس خبر

شرايط فنی برگزاری شانزدهمين جشنواره زيبائی اسب کاسپين گيلان – 10/06/96 13 تاريخ رويداد و محل برگزاری : 10/06/96 مصادف با عيد سعيد قربان برابر با اول سپتامبر 2017 مکان : گيلان – مرکز پرورش و اصلاح نژاد نژاد اسب کاسپين ( تک تاز ) منطقه آزاد انزلی ساعت : 8 و سی دقيقه صبح مهلت ثبت نام : تا پايان روز اداری مورخ 05/06/96

کد خبر : 42
تاریخ انتشار : 26 مرداد 1396 - 14:46

 

 

 

 

انجمن اسب ايران با مشارکت  سازمان اصلاح نژاد کشور

 جهاد کشاورزی معاونت بهبود توليدات دامی استان گيلان

 و

 منطقه آزاد انزلی برگزار می کند .

 

شرايط فنی برگزاری  شانزدهمين جشنواره زيبائی اسب کاسپين

گيلان 10/06/96 13  

تاريخ رويداد  و محل برگزاری :  10/06/96 مصادف با عيد سعيد قربان  برابر با اول سپتامبر 2017

 مکان :  گيلان مرکز پرورش  و اصلاح نژاد نژاد اسب کاسپين ( تک تاز ) منطقه آزاد انزلی  

ساعت  :  8 و سی دقيقه صبح  

مهلت ثبت نام : تا پايان روز اداری مورخ  05/06/96  

-  شرکت کنندگان در اين جشنواره در صورت تائيد فنوتيپ اسبها از سوی داوران داخلی  و خارجی در ليست آزمايشات ژنتيکی قرار گرفته و سپس در صورت تائيد به کتاب انساب ايرانی و بين المللی انتقال مييابند .

علاقمندان ميتوانند با پرداخت مبلغ 000ر500 ريال به حساب بانک صادرات به نام باشگاه تکتاز انزلی به شماره کارت :

 7676 1033 6974 6037  و با اعلام مشخصات کامل  - سن ، جنس ، شماره شناسنامه و کد بين المللی شخصا ثبت نام نموده و قبل از اتمام مهلت ثبت نام ليست اسبهای شرکت کننده و نام مالکين را به انضمام فيش واريزی به  شماره 44403315 013 فاکس نمايند يا از طريق سايت Taktaz Riding Club  (  باشگاه سوار کاری تکتاز ) اقدام به ثبت نام نمايند .

شرايط شرکت در جشنواره : 

1 )  ثبت نام در تاريخ مقرر انجام می گيرد . سازمان جهاد کشاورزی هر شهرستان مسئوليت ثبت نام را عهده دار ميباشند .

2 ) کلية شرکت کنندگان ميبايست هنگام ورود ،  کارت بهداشت اسب را به نماينده ستاد برگزار کننده ارائه نمايند  در غير اينصورت از ورود اسب به ميدان جلوگيری بعمل خواهد آمد .

3 ) فقط اسبهای سالم با نظر دامپزشک ميدان حق شرکت در مسابقات را خواهند داشت .

4 ) کلية اسبها ميبايست تميز و دست و پا قيار شده و يال و دم شانه خورده و همچنين اسبها بايستی آموزش اوليه ورود به ميدان را آموخته باشند . و از حضور اسبهای وحشی که خطر  ساز می باشند جلوگيری بعمل خواهد آمد .

5 ) کلية اسبها بايستی با دستگردان مناسب به ميدان هدايت  شوند ( هدايت اسبها با طناب ممنوع  می باشد ) و اسبهای از سه سال به بالا در صورت لزوم ميتوانند با کلگی و آبخوری وارد ميدان شوند .

6 ) اسبهائيکه در کتاب انساب بين المللی ثبت شده اند دارای امتياز خواهند بود و در صورت مقام آوردن اسامی آنها به عنوان سيلمی به مرکز اصلاح نژاد دام کشورو انجمن اسب ايران  معر فی می گردند .

7 ) فقط اسبهائی حق ثبت نام دارند که کاسپين باشند  .( از حضور اسبهای غير کاسپين خود داری خواهد شد .) مشخصات نژادی اسب کاسپين ضميمه شرايط فنی ميباشد  .

8 )  روز جشنواره بانوان با پوشش اسلامی (  شلوار تيره و مانتو سفيد ) و آقايان با شلوار تيره و پيراهن سفيد  جهت هدايت اسب در ميدان به عنوان هندلر حاضر می شوند . و هندلر ها می بايست کارت هندلری داشته باشند در غير اينصورت مالکين بايستی از هندلر های آموزش ديده جهت حضور در ميدان دعوت بعمل آورند .

9 )  در پايان جشنواره حراج اسب های کاسپین و اسب های ترکمن شرکت THBC با مدیریت تولید کنندگان به صورت آزاد  ، برگزار خواهد شد و اسبداران جهت ثبت نام و اعلام ميبايست قبل از مسابقه به ستاد جشنواره رجوع و فرم ثبت نام حراج اسب را اخذ نمايند .

10 ) اگر در خلال جشنواره معلوم گردد مشخصات اسبی به صورت غير واقع به مسئولين ثبت نام معرفی گرديده يا به اشتباه و يا عمدا" و يا سهوا " ، اسب از دور رقابتها کنار گذاشته ميشود و مالک خاطی به کميته انظباطی جشنواره معرفی می گردد . اين امر ميتواند به محروميت اسب از شرکت در جشنواره و جرايم نقدی برای مالک منجر گردد .

11 ) کليه اسبها داده برداری شده و موی يال آنها و يا داغ و يا ميکروچيپ آنها ثبت می گردد .

 

 

رده بندی اسبهای شرکت کننده و جوايز :

1- کره های زير يکسال                جوايز :            ( نفر اول : 000ر500ر1 ريال )  ( نفر دوم : 000ر000ر1 ريال )     ( نفر سوم : 000ر500 ريال )

2 کره های 1 تا  2  سال                                        ( نفر اول : 000ر500ر1 ريال )  ( نفر دوم : 000ر000ر1 ريال )      ( نفر سوم : 000ر500 ريال )

3 کره های 2 تا 3  سال                                         ( نفر اول : 000ر000ر2 ريال )  ( نفر دوم : 000ر000ر1 ريال )    ( نفر سوم : 000ر500 ريال )

4 ماديان های 4 تا 6 سال                                     ( نفر اول : 000ر500ر2 ريال )  ( نفر دوم : 000ر500ر1 ريال )  ( نفر سوم : 000ر000ر1 ريال )

5 نريان های 4 تا 6 سال                                       ( نفر اول : 000ر500ر2 ريال )  ( نفر دوم : 000ر500ر1 ريال )  ( نفر سوم : 000ر000ر1 ريال )

6 ماديان های 7 تا 10 سال                                   ( نفر اول : 000ر000ر3 ريال )  ( نفر دوم : 000ر500ر1 ريال )  ( نفر سوم : 000ر000ر1 ريال )

7 نريان های 7 تا 10 سال                                     ( نفر اول : 000ر000ر3 ريال )  ( نفر دوم : 000ر500ر1 ريال )  ( نفر سوم : 000ر000ر1 ريال )

8 ماديان های 10 سال به بالا                               ( نفر اول : 000ر000ر3 ريال )  ( نفر دوم : 000ر000ر2 ريال )  ( نفر سوم : 000ر000ر1 ريال )

9 نريان های 10 سال به بالا                                 ( نفر اول : 000ر000ر3 ريال )  ( نفر دوم : 000ر000ر2 ريال )  ( نفر سوم : 000ر000ر1 ريال )

اسطوره زيبائی از بين ماديان ها و نريان ها ی 4 سال به بالا  و بر اساس بالاترين امتياز کسب شده انتخاب ميشوند .

 جايزه اسطوره زيبائی اسبهای کاسپين جشنواره سال 1396 : 

کاپ  +  لوح     (  برای نريان   و ماديان  )

تبصره  :  به يک چهارم از شرکت کنندگان در هر رده جوايز نقدی تعلق می گيرد .

لازم  به ذکر است به کلية شرکت کنندگان لوح جشنواره اهداء می گردد .

برای اسبهای خارج از استان باکس صحرائی چادر دار در محل به صورت رايگان در نظر گرفته شده و هزينه اسکان مالکين  و خدمه بعهده خودشان می باشد.

 

برگزار کنندگان جشنواره  :

مرکز اصلاح نژاد و بهبود توليدات دامی کشور

انجمن اسب ايران

منطقه آزاد انزلی

سازمان جهاد کشاورزی استان گيلان

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز پرورش اسب تکتاز منطقه آزاد انزلی میباشد.