منوی سایت
آمار بازدید
بازديد امروز : 16
بازديد دیروز : 64
بازديد این ماه : 1672
آمار کل : 138077
  Print
عکس خبر

نتايج شانزدهمين جشنواره زيبائی اسب کاسپين دهم شهريور ماه 1396

کد خبر : 47
تاریخ انتشار : 25 شهریور 1396 - 10:35

نتايج شانزدهمين جشنواره زيبائی اسب کاسپين  دهم شهريور ماه 1396 به شرح ذيل ارائه می گردد .

 

رده کره های زير يکسال:   جوايز

مقام اول : رعنا  به مالکيت آقای آرمان عباسی                         مبلغ 000ر500ر1 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام دوم : صخره به مالکيت روح الهه نظری                             مبلغ 000ر000ر1 ريال + رزت  + لوح تقدير

مقام سوم : سوگل به مالکيت آقای سعيد بهرامی                      لوح تقدير + رزت

مقام سوم : نريمان به مالکيت مرکز پرورش اسب تکتاز           لوح تقدير + رزت

 

رده کره های 1 تا 2 سال :

مقام اول :  فلفل به مالکيت آقای سعيد بهرامی                           مبلغ 000ر500ر1 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام دوم :  کياناز به مالکيت مرکز پرورش اسب تکتاز               مبلغ 000ر000ر1 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام سوم :  کيان به مالکيت مرکز پرورش اسب تکتاز                لوح تقدير + رزت

 

رده کره های 2 تا 3 سال :

مقام اول :  آرژين از مرکز پرورش اسب تکتاز                       مبلغ 000ر000ر2 ريال  + رزت + لوح تقدير

مقام دوم :  ميترا از مرکز پرورش اسب تکتاز                         مبلغ 000ر000ر1 ريال   + رزت + لوح تقدير

مقام سوم :  مريم از مرکز پرورش اسب تکتاز                         مبلغ  000ر500    ريال   + رزت + لوح تقدير

مقام چهارم :  تاراک به مالکيت آقای روح اله نظری           لوح تقدير + رزت

 

رده ماديان های 4 تا 6 سال :

مقام اول : کيميا از مرکز پرورش اسب تکتاز                              مبلغ  000ر500ر2 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام دوم :  سارينا  به مالکيت آقای آرمان عباسی                   مبلغ 000ر500ر1 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام سوم :  عسل از مرکز پرورش اسب تکتاز                             لوح تقدير + رزت

 

رده نريان های 4 تا 6 سال :

مقام اول : طوفان به مالکيت آقای قويدل                           مبلغ 000ر500ر2 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام دوم :  فلفل به مالکيت حسين عالميان                          مبلغ  000ر500ر1 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام سوم :  سپنتا از مرکز پرورش اسب تکتاز                       مبلغ  000ر000ر1 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام چهارم : آريا از پرورش اسب تکتاز                                لوح تقدير + رزت

 

رده ماديان های 7 تا 10 سال  :

مقام اول :  قاصدک به مالکيت سروش آزادی                         مبلغ 000ر000ر3 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام دوم :  گل پامچال از مرکز پرورش اسب تکتاز                 مبلغ  000ر500ر1 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام سوم :  يال طلا به مالکيت  سعيد بهرامی                          لوح تقدير + رزت

مقام چهارم : بنفشه8 به مالکيت سعيد بهرامی                         لوح تقدير + رزت

 

 

رده نريان های 7 تا 10 سال :

مقام اول :  سردار به مالکيت سعيد بهرامی                                مبلغ  000ر000ر3 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام دوم : فروتن خان از مرکز پرورش اسب تکتاز                   مبلغ  000ر500ر1 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام سوم : ريکا به مالکيت حسين عالميان                                 لوح تقدير + رزت

 

رده ماديان های 10 سال به بالا :

مقام اول : نازبانو از مرکز پرورش اسب تکتاز                            مبلغ  000ر000ر3 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام دوم :  هما از مرکز پرورش اسب تکتاز                               مبلغ 000ر000ر2 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام سوم : نگار از مرکز پرورش اسب تکتاز                               لوح تقدير + رزت

 

رده نريان های 10 سال به بالا :

مقام اول : بايرام از مرکز پرورش اسب تکتاز                               مبلغ 000ر000ر3 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام دوم : تيز پا به مالکيت حسين عالميان                                   مبلغ 000ر000ر2 ريال + رزت + لوح تقدير

مقام سوم : کيا از مرکز پرورش اسب تکتاز                                   لوح تقدير + رزت

 

اسطوره زيبائی ماديان ها :   قاصدک به مالکيت سروش آزادی   دريافت تنديس + رزت

اسطوره زيبائی نريان ها   :   طوفان به مالکيت آقای قويدل        دريافت تنديس + رزت

 

نفرات برتر هندلری :

 مقام اول مشترکا" خانم شقايق صفر پور و آقای ميلاد پاک پور  لوح تقدير + مبلغ 000ر500ر1 ريال

 مقام دوم خانم مانيا مختاری  لوح تقدير + مبلغ 000ر000ر1 ريال

 

 

اين جشنواره با هزينه ای بالغ بر 000ر000ر360 ريال برگزار شد .