منوی سایت
آمار بازدید
بازديد امروز : 18
بازديد دیروز : 64
بازديد این ماه : 1674
آمار کل : 138079
  Print
عکس خبر

هفدهمين جشنواره ملی زيبائی اسب کاسپين گيلان – 1397/09/15 شرايط فنی شرکت در جشنواره

کد خبر : 48
تاریخ انتشار : 22 آبان 1397 - 0:46

 

 

 

هفدهمين جشنواره ملی زيبائی اسب کاسپين

گيلان    1397/09/15  

شرايط فنی شرکت در جشنواره

الف ) عنوان : هفدهمين جشنواره ملی زيبائی اسب کاسپين

ب ) تاريخ رويداد : 15/09/97  - پنجشنبه

 ج ) مکان :  گيلان شهرک صنعتی شماره يک منطقه آزاد انزلی  - مرکز پرورش  و اصلاح نژاد نژاد اسب کاسپين ( تک تاز )

د ) ساعت  :  30 : 8   صبح  

ر ) مراکز ثبت نام :

-         مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها

-         انجمن صنفی اسب کاسپين استان گيلان

-         مرکز پرورش  و اصلاح نژاد اسب کاسپين ( تکتاز )

مهلت ثبت نام : تا پايان روز اداری مورخ  10/09/1397     

شرايط شرکت در جشنواره : 

1 )  ثبت نام در تاريخ مقرر در مراکز مندرج در بند (ر) انجام می گيرد .

2 ) کلية شرکت کنندگان ميبايست هنگام ورود ،  کارت بهداشت اسب را به نماينده ستاد برگزار کننده ارائه نمايند  در صورت نداشتن کارت بهداشت به جهت رعايت نکات بهداشتی  از ورود اسب به ميدان جلوگيری بعمل خواهد آمد .

تبصره :  به جهت زمان بر بودن صدور کارت بهداشت ، کليه شرکت کنندگان در اسرع وقت نسبت به دريافت کارت بهداشت اسب به دامپزشکی شهرستان مراجعه نمايند .

3 ) فقط اسبهای سالم با نظر دامپزشک ميدان حق شرکت در مسابقات را خواهند داشت .

4 ) کلية اسبها ميبايست تميز و دست و پا قيار شده و يال و دم شانه خورده و همچنين اسبها بايستی آموزش اوليه ورود به ميدان را آموخته باشند . و از حضور اسبهای وحشی که خطر  ساز می باشند جلوگيری بعمل خواهد آمد .

5 ) کلية اسبها بايستی با دستگردان مناسب به ميدان هدايت  شوند ( هدايت اسبها با طناب ممنوع  می باشد ) و اسبهای از سه سال به بالا در صورت لزوم ميتوانند با کلگی و آبخوری وارد ميدان شوند .

6 ) اسبهائيکه در کتاب انساب بين المللی ثبت شده اند دارای امتياز خواهند بود و در صورت مقام آوردن اسامی آنها به عنوان سيلمی به مرکز اصلاح نژاد دام کشورو انجمن اسب ايران  معر فی می گردند .

7 ) فقط اسبهائی حق ثبت نام دارند که کاسپين باشند  .( از حضور اسبهای غير کاسپين خود داری خواهد شد .) مشخصات نژادی اسب کاسپين ضميمه شرايط فنی ميباشد  .

8 )  روز جشنواره بانوان با پوشش اسلامی (  شلوار تيره و مانتو سفيد ) و آقايان با شلوار تيره و پيراهن سفيد  جهت هدايت اسب در ميدان به عنوان هندلر حاضر می شوند . و هندلر ها می بايست کارت هندلری داشته باشند در غير اينصورت مالکين بايستی از هندلر های آموزش ديده جهت حضور در ميدان دعوت بعمل آورند .

9 )  در پايان جشنواره حراج اسب کاسپين با مديريت ستاد جشنواره اسب کاسپين برگزار می گردد  و اسبداران جهت ثبت نام و اعلام آمادگی برای حراج  ميبايست قبل از مسابقه به ستاد جشنواره رجوع و فرم ثبت نام حراج اسب را اخذ نمايند .

10 ) اگر در خلال جشنواره معلوم گردد مشخصات اسبی به صورت غير واقع به مسئولين ثبت نام معرفی گرديده يا به اشتباه و يا عمدا" و يا سهوا " ، اسب از دور رقابتها کنار گذاشته ميشود و مالک خاطی به کميته انظباطی جشنواره معرفی می گردد . اين امر ميتواند به محروميت اسب از شرکت در جشنواره و جرايم نقدی برای مالک منجر گردد .

11 ) کليه اسبها داده برداری شده و موی يال آنها و يا داغ و يا ميکروچيپ آنها ثبت می گردد .

12 ) کليه اسبها می بايست راس ساعت 7 صبح در محل جشنواره پذيرش شده باشند  . در صورت عدم حضور از ورود اسب به جشنواره جلوگيری بعمل خواهد آمد .

 

 

رده بندی اسبهای شرکت کننده و جوايز :

1- کره هــای زير 1   سـال                

2 کره هــای 1 تا  2  سـال                                             

3 کره هــای 2 تا 3  سال                                            

4 ماديان های 4 تا 6  سال                                        

5 نريـان های 4 تا 6 سال                                          

6 ماديان های 7 تا 10 سال                                       

7 نريـان های 7 تا 10 سال                                         

8 ماديان های 10 سال به بالا                                   

9 نريـان های 10 سال به بالا                                      

اسطوره زيبائی از بين ماديان ها و نريان ها ی 4 سال به بالا  و بر اساس بالاترين امتياز کسب شده انتخاب ميشوند .

برای اسبهای خارج از استان باکس صحرائی چادر دار در محل به صورت رايگان در نظر گرفته شده و هزينه اسکان مالکين  و خدمه بعهده خودشان می باشد.

 

برگزار کنندگان جشنواره  :

مرکز اصلاح نژاد و بهبود توليدات دامی کشور

منطقه آزاد انزلی

سازمان جهاد کشاورزی استان گيلان  

انجمن صنفی کارفرمائی توليد کنندگان و پرورش دهندگان  اسب ايران

انجمن صنفی کارفرمائی پرورش دهندگان  نژادی  اسب کاسپين استان  گيلان

مرکز پرورش و اصلاح نژاد اسب کاسپين  تکتاز

اداره کل دامپزشکی استان گيلان